Wettelijke info

Wettelijke informatie


Dierenartsenpraktijk De 9 honden

Kerkhovensesteenweg 526

2490 Balen

info@de9honden.be

0499/387284

BE0507977122 (BVBA DAP De negen honden)


Dierenarts Frédéric Snykers, erkend dierenarts, beroepstitel toegekend in België, ordenummer N4858

Dierenarts Karen Moors, erkend dierenarts, beroepstitel toegekend in België, ordenummer N5018


Beroepsorganisatie

Orde Der Dierenartsen

Salisburylaan 54

9820 Merelbeke

Tel: 09 / 225.58.18

Fax: 09 / 255.54.95

info@ordederdierenartsen.be

www.ordederdierenartsen.be


Als dierenartsen houden wij ons aan 'De Code Der Plichtenleer". Deze gedragscode is raadpleegbaar in het Nederlands via de website van de Orde Der Dierenartsen (www.ordederdierenartsen.be)


Dierenartsenpraktijk De 9 honden beschikt over de nodige vergunningen inzake medische beeldvorming.

Deze vergunningen zijn toegekend door het FANC.


Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Departement Gezondheid en Leefmilieu

Dienst bescherming van de Gezondheid

Ravensteinstraat 36

1000 Brussel

meldpunt@fanc.fgov.be

www.fanc.fgov.be


Dierenartsenpraktijk De 9 honden beschikt over een eigen geneesmiddelendepot met als nummer DP00102012 en heeft Frédéric Snykers als depotverantwoordelijke. Dit bevoegde autoriteit is het FAGG.


Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

FAGG - DG Inspectie

Afdeling Aflevering

Eurostation II

Victor Hortaplein 40/40

1000 Brussel

Tel: 02 / 524.80.00

inspection@fagg.be


Onze tarieven zijn vrij raadpleegbaar bij contact en zijn ter beschikking in onze wachtzaal.