Radiografie

Radiografie

Bij radiografie wordt gebruik gemaakt van een toestel die straling opwekt.
Deze stralen gaan door het lichaam en worden opgevangen op een detectorplaat aan de andere zijde van het lichaam.
Elk weefsel in het lichaam zal een specifieke hoeveelheid stralen absorberen.
Hoe meer straling opgenomen wordt, zoals door het skelet, hoe minder stralen er op de detector terechtkomen en dus hoe witter het beeld zal zijn. Daarom zal het skelet op een radiografische opname altijd duidelijk witter zijn dan de andere delen van het lichaam.

Naast controle van het skelet op breuken/ontwrichtingen/arthrose/... kan radiografie ook gebruik worden om een beeld te krijgen van de longen, het hart en de organen in de buik. Ook kan deze techniek gebruikt worden voor het detecteren van nier-of blaastenen of ingeslikte vreemde voorwerpen kunnen gedetecteerd worden.detecteren, tumoren of uitzaaiingen, hartvergroting, etc.
Ook het aantal pups kan vanaf een bepaald moment geteld worden via radiografie.


Bij het nemen van radiografische opnames wordt er altijd beschermende kledij gedragen.