Interne geneeskunde

Interne geneeskunde

Het lichaam is een complex geheel en alle onderdelen moeten normaal functioneren. Abnormaal functioneren van bepaalde organen of hormoon producerende klieren zoals bijnieren, schildklier, epifyse,... kan ervoor zorgen dat Uw geliefde huisdier algemeen ziek wordt.


Symptomen kunnen variëren van abnormaal drinkgedrag, maag-darm klachten, sloomheid maar soms ook kaalheid of hyperactiviteit.


Diagnostiseren van dergelijke ziekten is niet altijd even voor de hand liggend en gebeurt vaak door een combinatie van testen of specifieke bijkomende testen.


Met behulp van testen zoals bloedonderzoek, urine onderzoek, beeldvorming of specifieke testen kunnen we de oorzaak van ziekte zoeken en een behandeling instellen. Deze behandeling bestaat uit medicatie, voeding, supplementatie of operatie.