Algemene diergeneeskunde

Algemene diergeneeskunde

Omdat voorkomen altijd beter is dan genezen, is een goede preventieve geneeskunde de hoeksteen van een gezond huisdier.


Preventieve diergeneeskunde: Dit omvat meer dan enkel 'een jaarlijks spuitje'.
Tijdens dit consult worden verschillende zaken zoals ogen, oren, tanden, hart, longen, huid, buik en anaalklieren standaard nagekeken op eventueel ontwikkelende problemen.
Naast vaccinaties dient ook gelet te worden op preventieve behandeling van huid-of darmparasieten waar de dieren behoorlijk ziek van kunnen worden. Ook kunnen wij aangepast voedingsadvies geven om het ontstaan van problemen te helpen voorkomen.

Tijdens een standaard onderzoek zou het kunnen dat er zaken de aandacht trekken. Dit wordt dan verder onderzocht en eventueel behandeld.


Elke diersoort, elk ras, elke leeftijd en elk geslacht heeft zijn eigen specifieke problemen die de kop op kunnen steken.


Bij puppy's en kittens zijn het starten van de vaccinaties, ontwormen, chippen en registreren de meest uitgevoerde handelingen. Ook het opsporen van eventueel aangeboren aandoeningen of het bijsturen van ontwikkelingsstoornissen is van belang.


Bij een dier dat een dagje ouder wordt kan een extra senior-onderzoek nuttig zijn. Hier wordt onder andere een bloedonderzoek uitgevoerd om de werking van de organen te controleren. Verminderde orgaanwerking kan op deze manier gediagnosticeerd worden nog voordat de gevolgen hiervan zichtbaar worden. Deze problemen zijn makkelijker onder controle te krijgen bij vroege behandeling.


Curatieve diergeneeskunde: Ook wanneer uw dier ziek is, moet de oorzaak gezocht en behandeld worden.

Omdat dieren zelf niet kunnen vertellen wat er mis is of wat ze voelen, zullen er tijdens een consultatie veel vragen aan U als eigenaar gesteld worden. Op deze manier trachten we zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Dit om te bepalen welke onderzoeken het meest aangewezen zijn om tot een correcte diagnose te komen.